HomePrivacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacyverklaring

Re-Enter praktijk voor Coaching en Begeleiding, Renata van Enter

Zodra u zich als klant aanmeldt via de website, stelt u Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, stelt u R.A. van Enter in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als cliënt bij Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter. Deze gegevens betreffen o.a. uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een e-mail via de website aan Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter verstrekt. Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw geboortedatum

- Uw burgerlijke staat

- Uw ISBN-nummer

Doeleinden van gegevensverwerking

Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Tevens kan Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter u, na uw toestemming, een digitale nieuwsbrief naar u versturen. Indien gewenst, kun u zichzelf hiervoor uitschrijven, door onderin een digitale nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken.

Hoe lang Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter gegevens bewaart

Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Soest- van Enter;

(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enterzijn verbonden. Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: +31 (0) 6 51 36 22 91 of per e-mail op Renata@Re-Enter.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Rechten 

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer:

+31 (0) 6 51 36 22 91.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter via Renata@Re-Enter.nl R.A. van Enter zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

Beveiligen

Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Re-Enter, praktijk voor coaching en begeleiding, R.A. van Enter op via Renata@Re-Enter.nl

Opzoek naar inzicht en uitzicht? Je bent van harte welkom!
Neem direct contact op
© 2023 Re-Enter