HomeWerkwijzeFamilie Opstellingen

Familie Opstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt de moeder van je moeder; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt. De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen.

Familieopstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit de zo genoemde verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Opstelling in een-op-een coaching 

Niet zelden maak ik gebruik van een "Gezin van Herkomst"  opstelling in persoonlijke begeleiding. Omdat het krachtig middel is om onbewuste patronen naar boven te halen. wat jij onbewust al wist, wordt zichtbaar en daardoor ben je in staat te veranderen, los te komen van niet meer werkende oude patronen. 
 

Nooit opstellen om het opstellen

Helaas zijn familieopstellingen een modeverschijnsel, zo niet een hype geworden. En zijn er, naar mijn mening, te veel opstellingen voor de show, voor het spectakel. Dat betreur ik. Hoe weet je of een opstelling integer is of niet? Is de opsteller een ervaren therapeut? Is de opsteller goed geaard? Is er een duidelijke vraag van de cliënt of alleen nieuwsgierigheid? Worden de representanten goed uit hun rol ontslagen?  Luister naar je eigen innerlijke stem. Als het voor jou niet goed voelt, doe niet mee, ga er niet naar toe. 

Opzoek naar inzicht en uitzicht? Je bent van harte welkom!
Neem direct contact op
© 2024 Re-Enter